1. Lĩnh vực chuyển đổi số

•   Hệ thống dân cư quốc gia (10 triệu USD).

•   Hệ thống dữ liệu quốc gia (3 triệu USD).

•   Hệ thống nông nghiệp thông minh (0.5 triệu USD).

•   Dự án chuyển đổi số cung cấp phần mềm quản lý eOffice cho 43 tỉnh thành phố (10 triệu USD/năm).

2. Lĩnh vực viễn thông

•   Thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV năm 2020 (VNPT – 25 triệu USD).

•   Thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+ Wifi dualband) cho giai đoạn 2020-2021 (VNPT– 24 triệu USD).

•   Hệ thống OLT-GPON năm 2016 (VNPT HCM – 15 triệu USD).

•   Hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc Nam (VTN – 11 triệu USD).

•   Vật tư, thiết bị anten năm 2016-2017 (Mobifone – 10 triệu USD).

•   Triển khai mạng vô tuyến cho Vinaphone năm 2018 (7 triệu USD).

•   Hệ thống OCS (Online Charging System) (Mobifone – 3 triệu USD).

•   Cung cấp anten twin beam các loại và phụ kiện (2 triệu USD).

•   Cung cấp 470k STB (20 triệu USD).
3. Lĩnh vực công nghệ thông tin

•   Hệ thống Collection cho công ty tài chính Home Credit Việt Nam (4 triệu USD).

•   Dự án IP CONTACT CENTER (VNPT Hà Nội – 2 triệu USD).

•   Hệ thống mạng và tổng đài IP cho dự án xây dựng Nhà Quốc hội (2 triệu USD).

•   Thiết kế, lắp đặt hệ thống IP Contact Center (VNPT Đà Nẵng – 1.5 triệu USD).

•   Dự án Giao thông thông minh (ITS) cao tốc Long Thành – Dầu Giây (1.5 triệu USD).

•   Cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ mở rộng năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ CNTT và ĐH SXKD (VNPT IT - 1 triệu USD).

•   Mua thiết bị phục vụ nâng cấp hệ thống Middleware và CDN của hệ thống VMP
(VNPT Media - 9 triệu USD).

•   Nâng cao bảo mật hạ tầng mạng Điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT Media (14 tỷ VNĐ).

•   Cung cấp hệ thống Firewall cho mạng Điều hành sản xuất kinh doanh (VNPT NET - 7 tỷ VNĐ).