1.Khối chính phủ

• Hệ thống cổng thông tin điện tử.

• Hệ thống cung cấp cổng dịch vụ công một cửa liên thông cấp độ 3, 4.

• Hệ thống điều hành văn bản.

• Trục tích hợp liên thông dữ liệu, cho phép các hệ thống có thể liên thông trao đổi nhiều loại dữ liệu với nhau.

2.Khối ngân hàng, tài chính

• Hệ thống quản lý báo cáo, tổng hợp phân tích dữ liệu trực tuyến.

• Hệ thống định danh và xác thực điện tử - eKYC.

• Hệ thống chăm sóc khách hàng tích hợp công nghệ AI nhận dạng giọng nói, xác thực sinh trắc học, chatbot, voicebot.

• Các giải pháp ERP, CRM, giám sát và lắng nghe mạng xã hội – Social Listening.

3.Khối bệnh viện, y tế

• Hệ thống quản lý bệnh viện và các cơ sở y tế trên nền tảng BlockChain.

• Hệ thống quản lý bệnh viện HIS, bệnh án điện tử EMR, chẩn đoán, lưu trữ và chia sẻ hình ảnh RIS/PACS, phần mềm quản lý chụp ảnh y khoa MCAP, hệ thống chia sẻ dữ liệu hình ảnh y tế và tư vấn hội chẩn từ xa.

4.Khối tài nguyên môi trường

• Hệ thống quản lý đất đai.

• Hệ thống quản lý tài nguyên môi trường.

5.Khối an ninh, công an

• Hệ thống quản lý lưu trú.

• Hệ thống số hoá hồ sơ.

• Hệ thống ứng dụng AI trong điểm danh, kiểm soát an ninh, giao thông, nhận diện khuôn mặt.

• Các giải pháp về an ninh mạng: kiểm thử xâm nhập, đào tạo an toàn thông tin, giám sát hệ thống CNTT, truy vấn mã độc, giám sát cài đặt phần mềm trái phép, bảo vệ DNS.

6.Khối giao thông, đô thị thông minh

• Các giải pháp cho đô thị thông minh: cổng thông tin du lịch thông minh, trung tâm điều hành thông minh, hệ thống camera AI cho giao thông và an ninh, trung tâm điều hành khẩn cấp, hệ thống quản lý phản ánh và tướng tác trực tuyến, hệ thống ứng dụng GIS trong quản lý đường thuỷ nội địa.

• Giải pháp chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp.

7.Khối giáo dục

• Hệ thống giáo dục số cho phép quản lý thông tin nhà trường, quản lý dinh dưỡng, cổng thông tin điện tử nhà trường, sổ liên lạc điện tử, kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm điều hành giáo dục, quản lý thư viện, học trực tuyến và lớp học thông minh, trợ giảng, tuyển sinh.

• Hệ thống họp trực tuyến e-conference.

8.Khối doanh nghiệp khác

• Dịch vụ IDC, Cloud Computing, Ảo hóa cung cấp cho các khách hàng sử dụng dịch vụ IaaS, PaaS, SaaS, dịch vụ email cho doanh nghiệp, chứng thư số SSL quốc tế.

• Dịch vụ hoá đơn điện tử, VNPT Check, DMS, POS, tracking, CA, ký số, smart ID, phần mềm kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, phần mềm hệ thống quản trị nhân lực, hợp đồng điện tử, nhận diện khách hàng eKYC, quản lý nhà hàng, quản lý toà nhà, nền tảng giải pháp sinh trắc học.