1.Giải pháp Wifi Tổng thể - Wifi Total Solution

Giải pháp Wi-Fi tổng thể là giải pháp toàn diện, hiệu suất cao, linh hoạt trong triển khai, cung cấp kết nối không dây phù hợp cho tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SME, nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương.

2.Giải pháp IPCC

Công ty hiện đang là đối tác của Genesys trong việc xây dựng giải pháp, phát triển và triển khai các hệ thống IP Contact Centre (IPCC) trên nền Genesys Customer Interaction Management (CIM) Platform – thành phần cốt lõi của bộ sản phẩm Genesys. CIM Platform cho phép quản trị tập trung các thông tin của hệ thống bao gồm thông tin tài khoản hệ thống, cấu hình ứng dụng, thông tin cuộc gọi, quản trị báo cáo v.v... Các thành phần này có thể được quản trị một cách mềm dẻo theo yêu cầu nghiệp vụ của từng khách hàng, cho phép quản lý tương tác với người dùng trên cùng một giao diện chung duy nhất với các kênh giao tiếp: thoại, video, email, chat, SMS, web, mobile, social v.v…

3.Giải pháp hạ tầng CNTT và Bảo mật

Cung cấp và tích hợp các giải pháp hạ tầng cơ sở CNTT như giải pháp Ảo hóa và Điện toán đám mây, giải pháp Hạ tầng mạng, giải pháp Hạ tầng trung tâm dữ liệu, giải pháp Hệ thống máy chủ và lưu trữ, giải pháp hội nghị truyền hình, giải pháp Truyền thông hợp nhất và giải pháp xây dựng Cơ sở Dữ liệu (CSDL) doanh nghiệp toàn diện.

Các giải pháp hạ tầng CNTT được kết hợp với các giải pháp bảo mật tiên tiến như Bảo mật ứng dụng, Phòng chống gian lận trực tuyến, Xác thực truy nhập, Bảo mật cho mạng lưới… với các mô hình triển khai linh hoạt như Đám mây, Thiết bị phần cứng, Phần mềm, Dịch vụ bảo mật.

4.Hệ thống tính cước online - OCS (Online Charging System)

OCS - hệ thống tính cước online cho thuê bao di động trả trước và trả sau cho nhà mạng Mobifone tích hợp với các thành phần core trong mạng (mSTP, SDC, HLR, MSC, PGW, PCRF…) và các hệ thống hỗ trợ, giám sát, khai báo thông tin thuê bao, khuyến mãi sẽ giúp nhà mạng quản lý cước online và triển khai nhiều dịch vụ tiện ích đến với khách hàng.

5.Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành bao gồm: Các dữ liệu số về tình hình biến động các chỉ số kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh, thành phố, quốc gia; các chỉ số hoạt động, vận hành, kinh tế của 1 tổ chức/doanh nghiệp, các thông tin đa chiều theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể được hiển thị trực quan trên các màn hình điện tử thông qua hệ thống đồ thị, bảng số liệu và liên kết các chỉ số… sẽ hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định chính xác.