VNPT iGate: sản phẩm của người Việt và vì người Việt

Phần mềm Một cửa liên thông - VNPT iGate của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức được vinh danh ở Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2023 ở mảng Chính phủ số. Là sản phẩm số hoàn toàn do chính những con người Việt Nam xây dựng và phát triển xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước và đã gặt hái được những thành tựu ấn tượng. Đây chính là tiêu chí để VNPT iGate của Tập đoàn VNTPT góp mặt tại Make in Viet Nam năm nay.

Bình Định thí điểm Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên VNPT iGate

80% địa phương sử dụng giải pháp VNPT iGate đạt mức độ chuyển đổi số tốt nhất

VNPT tập huấn vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính VNPT iGate 2.0 tại Hà Giang