VNeID được tải nhiều nhất trên iPhone tại Việt Nam năm 2023

Phần mềm định danh điện tử VNeID được người dùng iPhone tải nhiều nhất, bên cạnh các ứng dụng mạng xã hội và mua sắm trực tuyến.

Ngày 13/12, Apple công bố bảng xếp hạng ứng dụng, trò chơi được tải về nhiều nhất trên cửa hàng App Store năm nay ở thị trường Việt Nam. VNeID đứng thứ nhất, vượt qua app mạng xã hội hay video phổ biến như TikTok, Messenger, Facebook, YouTube.

Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng tương tự dành cho iPad, TikTok và YouTube là những phần mềm đứng đầu.