Sam Altman trở lại vị trí CEO OpenAI sau 4 ngày bị phế truất

Sam Altman đã đạt được thỏa thuận quay lại OpenAI với vai trò Giám đốc điều hành cùng hội đồng quản trị mới.

Trong thông báo chính thức trên nền tảng X, trưa 22/11 giờ Hà Nội, OpenAI cho biết "đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc để Sam Altman trở lại". OpenAI chưa công bố chi tiết, nhưng cho biết Altman sẽ giữ vai trò Giám đốc điều hành cùng đội ngũ ban giám đốc mới gồm Bret Taylor (Chủ tịch), Larry Summers và Adam D'Angelo.

OpenAI không nhắc đến Greg Brockman, người bị loại khỏi hội đồng quản trị và rời công ty cùng Altman. Tuy nhiên trên trang cá nhân, Brockman cho biết ông sẽ "trở lại OpenAI và quay lại viết code", cho thấy có thể ông sẽ giữ vai trò khác liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn.