Thông Báo Tổ Chức Giải chạy/đi bộ “Chinh Phục Thử Thách”, năm 2024 của Công đoàn Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông ANSV

 

 

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng phong trào “Khỏe - Để gia đình hạnh phúc và xây dựng ANSV phát triển”, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ công nhân viên và người lao động, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc rèn luyện thể lực và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao trong toàn công ty, tạo sân chơi bổ ích, là cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ công nhân viên.

- Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển công ty ANSV ngày một lớn mạnh.

2. Yêu cầu

- Vận động 100% đoàn viên, Toàn bộ Cán bộ nhân viên trong Công ty, các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Công ty ANSV.

  1. THÀNH PHẦN THAM GIA, THỜI GIAN THI ĐẤU

1. Thành phần tham gia

- Là Cán bộ nhân viên trong Công ty, các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Công ty ANSV.

2. Thời gian thi đấu

- Bắt đầu từ 00:00 ngày 01/06/2024 đến 23:59 ngày 30/06/2024 (CBNV phải đăng ký trước thời ngày 01/06/2024, sau này 01/06/2024 không tham gia được nữa).

  1. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC

1. Tên thử thách: “Chinh Phục Thử Thách”.

2. Phương án tổ chức

- Tham gia với 02 bộ môn đi bộ/chạy bộ. Thử thách trực tuyến cho phép các vận động viên đăng ký tham gia thực hiện thử thách bất cứ thời gian, địa điểm nào tuỳ thuộc lịch trình của mỗi cá nhân trong thời gian diễn ra thử thách. Tính điểm trên ứng dụng 84Race/STRAVA.

3. Cách thức tham gia

Bước 1 - Đăng nhập/đăng ký tài khoản trên 84RACE (app/web)

Bước 2 - Tham gia vào thử thách  

- Tìm kiếm thử thách “Chinh Phục Thử Thách ANSV” hoặc truy cập vào thử thách theo link theo phụ lục gửi kèm.

Chọn hạng mục tham dự:

- Hạng mục 30 km cơ bản: Người tham gia hạng mục này phải hoàn thành tối thiểu tổng số 30 km trong thời gian tham gia thử thách mới được tính là hoàn thành hạng mục, được tính thành tích và giấy chứng nhận của BTC.

Sau khi lựa chọn hạng mục, nhập mã đăng ký: Congdoanansv

- Chọn nhóm chạy (team) tương ứng với theo danh sách đã được BTC chia cho công đoàn viên.

- Hoàn tất đăng ký tham gia thử thách.

Hướng dẫn sử dụng app và chạy trên strava theo file đính kèm.

  1. YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI THAM GIA THỬ THÁCH

- Với các thiết bị iOS chưa cài đặt ứng dụng Strava từ App Store, cần chạy iOS 12 để tiến hành cài đặt, với các thiết bị iOS 11 nếu đã cài trước ứng dụng Strava thì có thể tiếp tục sử dụng.

- Với các thiết bị chạy Android, cần có hệ điều hành Android 5 trở lên để cài đặt Strava từ Google Store.

  1. CÁCH THỨC XẾP HẠNG

1. Đối với giải cá nhân

- Tính theo tổng quãng đường nhiều nhất khi tham gia thử thách trong thời gian quy định của BTC.

- Trường hợp có kết quả tổng quãng đường bằng nhau sẽ tính đến thông số Pace thấp nhất (Pace: tốc độ trung bình hay số phút hoàn thành 01km).

2. Đối với giải tập thể

- Tính theo tổng quãng đường nhiều nhất của các thành viên trong nhóm khi tham gia thử thách trong thời gian quy định của BTC.

- Trường hợp có kết quả tổng quãng đường bằng nhau sẽ tính đến thông số Pace thấp nhất (Pace: tốc độ trung bình hay số phút hoàn thành 01km).

Note: Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cũng như công bằng cho CBNV trong giải chạy “Công Đoàn ANSV”, ban tổ chức bổ sung thêm lưu ý và quy định như sau:

- Trường hợp nhờ người người đi hộ/ đi xe đạp/ xe máy (hoặc các hoạt động gian lận) sẽ bị loại khỏi Giải chạy.

- Chạy bộ, đi bộ với Pace (tốc độ) hợp lệ trong khoảng từ 4 phút/1km - 20 phút/1km.

- Quãng đường chạy: Đo bằng thiết bị thông minh, có thể hiện bản đồ chạy trên Strava.

- Hoạt động: Tên hoạt động là Run/ Walk (khi nhấn bắt đầu ghi nhận trên Strava).

  1. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí tổ chức: Trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Công Ty ANSV.

2. Cơ cấu giải thưởng

2.1 Giải thưởng dành cho cá nhân (cá nhân nam và cá nhân nữ chia theo lứa tuổi): Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba đối với 02 lứa tuổi thi đấu: Từ 35 tuổi trở xuống; trên 35 tuổi.

- Giải nhất:      2.000.000 đồng/giải

- Giải nhì:        1.500.000 đồng/giải

- Giải ba:         1.000.000 đồng/giải

2.2 Giải thưởng dành cho tập thể: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

- Giải nhất:      5.000.000 đồng/đơn vị

- Giải nhì:        4.000.000 đồng/đơn vị

- Giải ba:         3.000.000 đồng/đơn vị

2.3 Giải phụ

- 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ nhiều tuổi nhất hoàn thành thử thách.

            Mỗi giải: 500.000 đồng/người.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đầu mối tiếp nhận thông tin hỗ trợ cài đặt và sử dụng app 84RACE và STRAVA trên điện thoại:

- Trung tâm TASC: Nguyễn Việt Tú (nguyenviettu@ansv.vn/0945359271), máy lẻ 2801