THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Ngày 21/12/2021

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: bản chào lãi suất tiền gửi có kỳ hạn    

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

 Địa chỉ: Số 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV dự kiến sẽ thực hiện gửi tiền gửi có kỳ hạn nội tệ tại các Ngân hàng. Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng có quan tâm cung cấp Bản chào lãi suất tiền gửi có kỳ hạn nội tệ áp dụng cho Công ty, với các yêu cầu sau:

 1. Nội dung bản chào:
 • Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn bao gồm: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng và từ 13 tháng đến 24 tháng;
 • Trong trường hợp Ngân hàng thay đổi lãi suất thì gửi ngay bản chào thay thế;
 1. Yêu cầu đối với Ngân hàng gửi bản chào:
 • Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo gần nhất và lợi nhuận lũy kế dương;
 • Ngân hàng có nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ;
 • Ưu tiên Ngân hàng có quan hệ hợp tác tương hỗ với công ty.
 1. Thời gian, địa điểm và hình thức gửi bản chào:
 • Thời gian: Ngày làm việc đầu tiên trong tháng;
 • Phương thức gửi bản chào: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua email (scan file PDF);
 • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán- Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV – 124 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Người liên hệ: Mr. Phạm Minh Tuấn - Điện thoại: 0983.541.405 - Email: phamminhtuan@ansv.vn
 1. Điều kiện xem xét lựa chọn gửi tiền:
 • Ngân hàng thỏa mãn yêu cầu quy định tại khoản 2;
 • Lựa chọn ngân hàng có lãi suất gửi tiền cao nhất tương ứng với kỳ hạn gửi tiền dự kiến hoặc lựa chọn theo đánh giá mức độ an toàn và mối quan hệ tương hỗ với công ty do Tổng Giám đốc phê duyệt trong từng thời kỳ.

Xin trân trọng cảm ơn.