Thanh toán trên di động

Thanh toán trên di động

Thanh toán trên di động
 
Di động hiện nay không chỉ được dùng để phục vụ mục đích liên lạc mà còn sử dụng làm phương tiện thanh toán hữu hiệu. Thông qua chiếc điện thoại di động cá nhân, các thuê bao di động có thể nạp tiền điện thoại trả trước, trả sau, dùng để thanh toán hóa đơn, mua hàng…
Ứng dụng TOPUP đang triển khai đáp ứng hai giao diện người dùng cuối là IVR và WEB/WAP, cả hai giao diện này đều là hai dịch vụ self-services nhưng được triển khai trên hai platform khác nhau: mạng mobile và Internet.
 
 
 
Undefined