Quản lý công việc

Quản lý công việc
Tổng quan

Ngày nay, các đơn vị quản lý cần tốn nhiều nhân lực trong việc quản lý các giấy tờ công văn và các văn bản nghiệp vụ. Hơn nữa, các công việc mà đơn vị đó thực hiện ngày càng nhiều, các việc có quy mô khác nhau đặc điểm khác nhau tạo sự phức tạp trong quản lý. Con người là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn vị đó. Do đó cần vào có sự quản lý hiệu quả từng nhân lực trong đơn vị, tận dụng sự sáng tạo của những thành viên để tạo ra động lực thúc đẩy đơn vị phat triển. Tất cả những vấn đề đó đều phức tạp, cần độ chính xác cao và nó vượt qua sự quản lý thông thường của trí nhớ con người. Vì vậy, nhu cầu cần xây dựng một giải pháp tập trung quản lý những vấn đề trên để trợ giúp nhà quản lý điều hành công việc được đặt lên rất cao.Giải pháp sẽ giúp cho tiếp kiệm nhân lực, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả công việc Phần mềm quản lý công việc là một giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này, vừa quản lý các công việc và nhân sự trong đơn vị nói chung đồng thời có thể quản lý chi tiết các tài liệu, công văn theo đặc trưng của đơn vị. Phần mềm dựa trên các phần mềm mã nguồn mở giúp việc phát triển thêm tính năng rất linh động theo yêu cầu khách hàng đồng thời giảm thiểu giá thành phát triển.
Các tính năng chính
Phần mềm gồm 3 tính năng cơ bản có hỗ trợ chặt chẽ với nhau là quản lý công việc, quản lý nhân sự và quản lý tài liệu. Các tính năng cơ bản này đều có tính năng quản lý file và tài liệu đính kèm mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều định dạng.
Quản lý công việc
Đây là tính năng cơ bản của phần mềm giúp ban lãnh đạo quản lý các công việc diễn ra trong công ty. Giám sát chặt chẽ các công việc theo mức độ ưu tiên, độ phức tạp, tình trạng hiện tại để biết được những kế hoạch hợp lý giải quyết các công việc đồng thời nắm bắt tiến độ công việc và thúc đẩy đối với những công việc quá hạn. Bên cạnh đó, phần mềm còn cho phép ban lãnh đạo đánh giá chất lượng của từng công việc và từng cá nhân dựa vào tiến độ hoàn thành của công việc và chất lượng của nó là cơ sở đánh giá sự nỗ lực của từng cá nhân. Hệ thống giúp tạo ra các báo các thường kỳ về các công việc của tưng các nhân theo từng tổ, phòng ban. Các báo này có thể chiết xuất ra dạng file excel thông dụng thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý đánh giá.
Quản lý nhân sự
Nhân sự là yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự cơ bản, bao gồm chức năng quản lý cơ cấu tổ chức và chức năng đánh giá nhân viên. Hệ thống xây dựng mô hình quản lý hỗ trợ tốt cho các tổ chức hành chính có phân cấp, lưu dữ thông tin nhân viên, phân quyền chặt chẽ cho các nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau tương tác với hệ thống.
Bên cạnh đó, hệ thống còn có chức năng đánh giá nhân viên trong đơn vị. Các yếu tố để đánh giá chủ yếu là dựa vào chất lượng công việc và các sáng kiến sáng tạo mà nhân viên đó đóng góp cho công ty. Các sáng kiến sáng tạo luôn là động lực làm mới doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Vì vậy việc quản lý rõ ràng các sáng kiến sáng tạo, định mức cho các sáng kiến sáng tạo để có những chế độ khen thưởng hợp lý với những cá nhân có những đóng góp cho doanh nghiệp đồng thời ứng dụng ngay được những sáng kiến cần thiết để giúp doanh nghiệp có sức vươn mạnh trong thời kỳ cạnh tranh như ngày nay.
Quản lý tài liệu
Các công việc hàng ngày của các đơn vị rất nhiều lên các tài liệu và công văn đính kèm cũng rất lớn. Hệ thống cũng hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ quản lý các tài liệu đi kèm này. Tùy theo đặc trưng riêng của từng cơ quan ta có thể phát triển thêm các tính năng quản lý tài liệu đặc trưng. Ở đây, hệ thống đã triển khai các tính năng quản lý tài liệu cơ bản như quản lý đơn đặt hàng, quản lý đề tài, quản lý quy định… Quản lý quy định đưa ra các chuẩn mực, những yêu cầu đặc trưng của đơn vị đó, hệ thống lại để tạo cơ sở tham chiếu. Quản lý đề tài tổng hợp và hệ thống các đề tài mà đơn vị được cấp từ đó đưa ra các kế hoạch hợp lý. Tính năng quản lý đơn đặt hàng sẽ quản lý các đơn hàng cụ thể được triển khai từ các kế hoạch từ trước. Hệ thống quản lý file mạnh mẽ sẽ giúp việc quản lý tài liệu dễ dàng hơn.

 

Undefined