IP Contact Center

Contact Center

IP Contact Center

Giải pháp Genesys IVR được xây dựng trên nền tảng Genesys Voice, là sự hợp nhất giữa thoại và Web. Với cam kết VoiceXML và SIP, Genesys Voice Platform là cầu nối cho phép một trung tâm liên lạc khách hàng ảo thế hệ tiếp theo tập trung vào trải nghiệm người gọi một cách toàn diện.
Những công cụ liên lạc hiện đại cơ bản gồm các kết hợp giữa công nghệ SIP - dựa trên nền tảng giao thức Internet; các công cụ hội nghị video (video conference) và thoại (audio conference) trên nền IP; kiểm tra và thông báo hiện trạng; phương thức liên lạc đa kênh (thoại, web, thư điện tử, fax, hay gửi tin nhắn tức thời);...
 
Undefined