Thiết bị thông tin di động

Thiết bị thông tin di động

Thiết bị thông tin di động

Trạm thu phát gốc, hay gọi tắt là trạm gốc (BTS) là thành phần kết nối tới BSC thông qua giao diện Abis.
BSC (bộ điều khiển trạm gốc): thành phần nằm giữa trung tâm chuyển mạch và trạm thu phát gốc (BTS).
TC (bộ chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ): là một phần của phân hệ BSS, kết nối với BSC thông qua giao diện Ater và kết nối với MSC thông qua giao diện A.
 
Thiết bị MFS
Multi-BSC Fast packet Server (Thiết bị chuyển mạch dữ liệu tốc độ cao): là thành phần được bổ sung thêm vào phân hệ BSS nhằm thực hiện chức năng điều khiển dữ liệu GPRS theo chuẩn GSM.
 
Thiết bị OMCR
OMCR (Trung tâm quản lý vận hành và khai thác): Cho phép các nhà mạng tiến hành quản lý, vận hành và khai thác các thiết bị mạng thuộc phân hệ BSS, bao gồm toàn bộ các BSC/MFS/TC/BTS cũng như hệ thống truyền dẫn. OMCR cung cấp giao diện Q3 để quản lý tập trung.
 
 
Undefined