Thiết bị TC

Thiết bị TC

Thiết bị TC
TC (bộ chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ): là một phần của phân hệ BSS, kết nối với BSC thông qua giao diện Ater và kết nối với MSC thông qua giao diện A. Khối thích ứng và chuyển đổi mã thực hiện chuyển đổi mã thông tin từ các kênh vô tuyến (16 Kb/s) theo tiêu chuẩn GSM thành các kênh thoại chuẩn (64 Kb/s) trước khi chuyển đến tổng đài MSC. Tại đây, thiết bị cũng thực hiện thích ứng tốc độ trong trường hợp truyền số liệu

Tính năng

  • Hỗ trợ dung lượng lên đến 192 giao diện A và 5600 Erlang.
  • Giảm thiểu số lượng kênh trên giao diện Atermux với BSC thông qua ghép kênh 16kbit/s vào khe thời gian 64kbit/s
  • Kiến trúc thiết kế nhỏ gọn, chiếm ít không gian, dễ dàng trong lắp đặt cũng như trong vận hành khai thác.
  • Tính năng Rack-sharing cho phép kết nối lên tới 24 BSC trên một tủ TC.
  • Chỉ tồn tại một loại card trên tủ TC là MT120 hỗ trợ quản lý 120 kênh thoại, thực hiện đồng thời cả tính năng truyền dẫn và xử lý tín hiệu, dễ dàng thay thế khi có sự cố xảy ra.

 

Undefined