Thiết bị OMCR

Thiết bị OMCR
OMCR (Trung tâm quản lý vận hành và khai thác): Cho phép các nhà mạng tiến hành quản lý, vận hành và khai thác các thiết bị mạng thuộc phân hệ BSS, bao gồm toàn bộ các BSC/MFS/TC/BTS cũng như hệ thống truyền dẫn. OMCR cung cấp giao diện Q3 để quản lý tập trung
 • Quản lý alarm và lỗi: Bất kỳ dấu hiệu lỗi nào của một thành phần thiết bị trên mạng sẽ được gửi về OMC. Kỹ sư vận hành khai thác khi đó có thể tương tác từ xa với thiết bị lỗi đó và tiến hành các quyết  định sửa chữa sự cố.
 • Quản lý cấu hình: Các tham số cần thiết đối với cấu hình mạng như quy hoạch tần số, quan hệ neighbor, chuyển giao HO … sẽ được gửi từ OMC đến tất cả các thành phần thiết bị mạng. Việc quản lý cấu hình cũng bao gồm việc download phần mềm mới vào mạng lưới và theo dõi các phiên bản phần mềm của tất cả các thiết bị có trong mạng.
 • Quản lý hiệu năng mạng lưới: Tất cả các thiết bị mạng sẽ tạo ra một số lượng lớn số liệu thống kê và hiệu năng hoạt động. Các dữ liệu sau đó sẽ được tập hợp và lưu trữ ở OMC nhằm xử lý và phân tích
 • Quản lý bảo mật: Bao gồm việc điều khiển các cơ chế bảo mật thông dụng đối với hệ thống như quản lý quyền truy nhập, theo dõi log hệ thống… hay cả chức năng bảo mật dùng riêng cho mạng GSM như các thuật toán xác nhận. 
 • Quản lý thiết bị và người dùng: Tạo ra các user, phân quyền truy nhập cho các user. Tạo sơ đồ quản lý trực quan, dễ sử dụng đối với các thiết bị mạng và kết nối giữa các thiết bị đó.

Tính năng

 • Hỗ trợ quản lý lên đến 6000 cell hay 30000 TRX
 • Giao diện trực quan, dễ nhìn, và dễ sử dụng trong vận hành khai thác mạng với mô hình hiển thị thiết bị theo dạng phân cấp.
 • Hỗ trợ thay thế phần cứng plug-and-play
 • Hỗ trợ quản lý các lựa chọn truyền dẫn khác nhau, bao gồm X.25, LAN, WAN…
 • Sử dụng  hệ thống tài liệu online, cung cấp phương thức truy cứu và cách thức xử lý khi có lỗi xảy ra thông qua hệ thống alarm dictionary
 • Hỗ trợ kết nối với các công cụ post-processing sử dụng trong tối ưu hóa mạng lưới.
Undefined