Thiết bị MFS

Thiết bị MFS

Thiết bị MFS
Multi-BSC Fast packet Server (Thiết bị chuyển mạch dữ liệu tốc độ cao): là thành phần được bổ sung thêm vào phân hệ BSS nhằm thực hiện chức năng điều khiển dữ liệu GPRS theo chuẩn GSM. MFS được kết nối với BSC thông qua giao diện A-ter và kết nối với SGSN thông qua giao diện Gb.MFS có thể hỗ trợ cùng lúc nhiều BSC, nhiều MSC và kết nối tới một vài SGSN. Thông thường, lưu lượng thoại được điều khiển thông qua MSC và BSC, kết nối giữa TC và BSC chỉ mang thông tin chuyển mạch kênh. Luồng thông tin đi qua MFS có thể mang cả thông tin chuyển mạch kênh và thông tin chuyển mạch gói. Ở hướng lên, dữ liệu chuyển mạch gói từ MS sẽ được gửi đến MFS dưới dạng các khối block (20-30 byte) dựa trên giản đồ mã hóa được sử dụng. Sau khi nhận được thông tin, MFS sẽ tiến hành tổ hợp các block và đặt vào các gói dữ liệu 1500 byte để truyền tới SGSN thông qua giao diện Gb.
 
Tính năng
  • Cấu trúc MFS là dựa trên kiến trúc công nghệ mới nhất ATCA, hỗ trợ khả năng đa shelf với 2 ATCA shelf trên một subrack.
  • Khả năng phục vụ tối đa 22 BSC trên một subrack.
  • Hỗ trợ kết nối IP trên giao diện Gb và giao diện O&M.
  • Kết nối modun hóa, dễ dàng trong triển khai và thay thế thiết bị khi có lỗi xảy ra.
  • Kết nối giữa các thành phần ứng dụng với tốc độ hỗ trợ lên tới 10 Gigabit Ethernet.
  • Chế độ dự phòng (active-stanby) đối với toàn bộ các ứng dụng trên MFS.

 

Undefined