Thiết bị BTS

Thiết bị BTS

Thiết bị BTS
Trạm thu phát gốc, hay gọi tắt là trạm gốc (BTS) là thành phần kết nối tới BSC thông qua giao diện Abis.  Trạm gồm một hệ thống thiết bị truyền và nhận tín hiệu vô tuyến, ăng ten và các thiệt bị mã hóa, giải mã thông tin trao đổi với thiết bị điều khiển trạm gốc (BSC). Thông thường, một BTS cơ sở sẽ có vài bộ truyền và nhận (TRX) để có thể phục vụ các tần số khác nhau cũng như vài sector khác nhau trong cùng một cell. Một BTS được điều khiển bởi một BSC thông qua khối chức năng điều khiển trạm gốc (SUM). SUM thực hiện nhiệm vụ vận và dưỡng (O&M) các kết nối tới O&M network, và thực hiện các công việc quản lý trạng thái của mỗi TRX, như điều khiển phần mềm và quản lý các thông báo…
 
Tính năng
  • Kiến trúc subrack nhỏ gọn, tiện trong việc di chuyển và lắp đặt,
  • Hỗ trợ mođun hóa và sử dụng giao diện chung
  •  Dòng sản phẩm công nghệ  mới đa song mang MC TRX cho phép thực hiện đồng thời thực hiện đồng thời các kĩ thuật mạng W-CDMA/HSPA (High-Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution) và GSM (Global System for Mobile Communications) trên dải tần số 900 MHz, cho phép các nhà mạng vừa có thể cung cấp dịch vụ đa phương tiện và thông tin tốc độ cao, vừa có thể tiếp tục phục vụ các khách hàng GSM.
  • Công nghệ TWIN TRX: hỗ trợ 2 TRX trên một card đơn, có thể chia tách bằng phần mềm
  • Hỗ trợ lên tới 5 subrack (MBI5) trên một tủ BTS, cho phép nâng cao cấu hình trạm lên tới 24 TRX trên một tủ BTS.
  • Cho phép cùng một tủ BTS hỗ trợ đồng thời các dòng sản phẩm  với cấu hình kết hợp (GSM 850, GSM 900, GSM 1800 and GSM 1900)
  • Sử dụng công nghệ nhảy tần và phân tập anten, nhờ thế nâng cao hiệu suất phổ.
  • Hỗ trợ kết nối IP.

9100 BTS
Những khối chức năng thường có trong 9100 BTS là:
- Thiết bị truyền và nhận (TRE).
- Anten (AN)
- Bộ SUMA
Một SUMA có thể điều khiển tới 8TRE trong cấu hình vô hướng – có hướng hoặc 12TRE trong cấu hình sector. Trong trường hợp đôi TRE sử dụng một bộ SUMA/SUMX thì có thể điều khiển lên tới 16TRE trong cấu hình vô hướng – có hướng hoặc 24 TRE trong cấu hình sector.

 
9110 BTS
Những khối chức năng có trong 9110 BTS là:
- Thiết bị truyền và nhận Micro – BTS (MTRE)
- Mạng Anten Micro BTS (MAN)
- Bộ MSUM
- Hộp kết nối (COBO)
Một BTS 9110 bao gồm 2 MTRE và 1 MAN. MTRE có thể cấu hình theo cùng hướng hoặc theo các hướng khác nhau. Một MSUM (BTS 9110 chính) có thể điều khiển tới 6MTRE dựa trên cấu hình. Mỗi TRE kết nối tới anten thông qua MAN. Có 2 dạng MAN khác nhau, phụ thuộc vào sử dụng BTS 1 anten hoặc 2 anten.
 

9110 Micro BTC - E
Những khối chức năng sử dụng trong 9110 Micro BTS – E:
- Thiết bị truyền và nhận Micro – BTS (MTREDA)
- Mạng Anten Micro – BTS (MAN)
- Bộ MSUMA
- Hộp kết nối (COBO)
Một MSUMA có thể điểu khiển tới 12MTREDA. Mỗi MTREDA là được nối với anten thông qua bộ MAN.
 
 
Undefined