Thiết bị BSC

Thiết bị BSC

Thiết bị BSC
BSC (bộ điều khiển trạm gốc): thành phần nằm giữa trung tâm chuyển mạch và trạm thu phát gốc (BTS). Là một trong những thành phần quan trọng nhất của mạng vô tuyến, thiết bị này cung cấp các chức năng điều khiển giao diện vô tuyến bao gồm điều khiển chuyển giao, tần số sử dụng và điều khiển công suất tín hiệu đối với mỗi người dùng, quản lý tài nguyên và các tham số vô tuyến... Hiện nay, thiết bị BSC Alcatel-Lucent đang sử dụng là 9130 BSC Evolution. Đây là một thiết bị dựa trên nền tảng công nghệ mới, mođun hóa, hỗ trợ khả năng thay thế, tiết kiệm chi phí khi triển khai mở mở rộng
Tính năng
  • Dựa trên kiến trúc công nghệ mới nhất ATCA,
  • Hỗ trợ khả năng đa shelf với 2 ATCA shelf trên một subrack.
  • Kết nối modun hóa, dễ dàng trong vận hành khai thác thiết bị cũng như trong quá trình vận chuyển thiết bị.
  • Cung cấp khả năng kết nối với nhiều BTS hơn, hỗ trơ lên đến 2800 TRX trên một tủ BSC.
  • Kết nối giữa các thành phần ứng dụng với tốc độ lên tới 10 Gigabit Ethernet.
  • Chế độ dự phòng (active-stanby), hệ thống làm mát tối ưu cho phép thiết bị hoạt động ổn định trong một thời gian dài.
  • Hỗ trợ khả năng kết nối mạng Full-IP trong tương lai

9130 BSC
BSC 9130 thực hiện các chức năng sau đây:
-    Cung cấp thiết bị GSM cho mạch chuyển lưu lượng điện thoại di động và GPRS cơ sở vật chất để cho phép việc truyền các gói dữ liệu.
-    Quản lý tài nguyên vô tuyến và các thông số vô tuyến điện. BSC chia sẻ tài nguyên giữa các mạch chuyển mạch gói và chuyển mạch , theo các tham số cấu hình. MSC và MFS từ thông tin vô tuyến, và thực hiện chuyển đổi giữa các kênh lưu lượng (TCHs) và trên mặt đất kênh, thành MSC và các MFS.
-    Quản lý thiết bị truyền dẫn bằng cách thực hiện quản lý lỗi và sự tương quan.
Từ một điểm truyền dẫn, BSC 9130 cũng thực hiện một chức năng tập trung, do đó cho phép nhiều TCH để kết nối thành BSC 9130 hơn so với các kênh trên mặt đất thành MSC.
Các con số sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan của BSC 9130 trong BSS.
 
Undefined