Mạng lõi

Mạng lõi

Mạng lõi

Tổng đài Alcatel 1000 E10 là một tổng đài đa dịch vụ đáp ứng hàng loạt dịch vụ như: thoại nội hạt, thoại di động, chuyển tiếp quốc gia và quốc tế, mạng thông minh…
Mạng viễn thông thế hệ mới – NGN (Next Generation Network) đã trở thành xu hướng của nhiều nước trên thế giới do những lợi ích của nó cả về kinh tế và kỹ thuật trong việc cung cấp các dịch vụ đa phương tiện. NGN bắt đầu được xây dựng với mô hình chuyển mạch mềm (Softswitch) và đã thu được một số thành công nhất định. Nhưng từ khi 3GPP giới thiệu IMS (Phân hệ đa phương tiện IP – IP Multimedia Subsystem) thì IMS đã chứng tỏ được khả năng vượt trội hơn so với mô hình sử dụng Softswitch về nhiều mặt, và IMS dần trở thành tiêu chuẩn chung để xây dựng mạng NGN ngày nay. Cùng trên xu hướng phát triển đó các mạng viễn thông tại Việt nam đang từng bước được xây dựng theo định hướng tiến tới mạng hội tụ NGN.
 
 
Undefined