Alcatel E10

Alcatel E10

Alcatel E10
Tổng đài Alcatel 1000 E10 là hệ thống tổng đài đa năng vừa đảm nhiệm vai trò của một tổng đài trung tâm vừa làm chức năng của tổng đài chuyển tiếp quốc gia và quốc tế … Tổng đài Alcatel đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng cố định, di động cũng như sự bùng nổ như vũ bão của mạng Internet.
Tổng đài Alcatel 1000 E10 là một tổng đài đa dịch vụ đáp ứng hàng loạt dịch vụ như: thoại nội hạt, thoại di động, chuyển tiếp quốc gia và quốc tế, mạng thông minh …
Tổng đài OCB283 được đặt ở vị trí trung tâm của mạng. OCB283 đáp ứng các nhu cầu về các dịch vụ điện thoại cố định, thích hợp với thị trường điện thoại di động đang bùng nổ và tương thích với tốc độ phát triển chóng mặt của Internet.  
Tổng đài OCB283 - tổng đài đa dịch vụ cung cấp tất cả các ứng dụng.
 

Tính đa năng
Tổng đài Alcatel 1000 E10 hỗ trợ tất cả các chức năng trong cùng một thiết bị:
  • Thoại nội hạt
  • Thoại di động
  • Transit trong vùng và liên tỉnh
  • Transit quốc tế
  • Mạng thông minh (IN)
  • Chức năng Centrex
  • Điểm chuyển giao báo hiệu (STP)

Đa dịch vụ
Tổng đài Alcatel 1000 E10 là tổng đài đa dịch vụ cho tất cả các ứng dụng mạng.
Tổng đài đa dịch vụ cho phép kết nối các thuê bao tương tự và cung cấp các dịch vụ thông thường (POTS). Khách hàng có thể lựa chọn trong số rất nhiều dịch vụ tùy theo nhu cầu. Alcatel 1000 E10 cho phép triển khai rất nhiều công nghệ truy cập tương thích với các cấu hình mạng nội hạt.
Kết nối số đầu cuối-đầu cuối của tổng đài Alcatel 1000 E10 làm cho việc truyền thoại, số liệu và video có tốc độ cao với chi phí tương đối thấp. Với Alcatel 1000 E10, ISDN có khả năng hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ mang đến lợi nhuận.
Tổng đài Alcatel 1000 E10 đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ băng rộng với chi phí thấp dùng modem ADSL. Alcatel 1000 E10 cũng tương thích với các hệ thống truy nhập bao gồm các modem ADSL hay HDSL cho phép kết nối các thuê bao băng hẹp ở tốc độ cao thông qua đôi dây cáp đồng. 
 
 
 
Undefined