Trung tâm Giải pháp và Phát triển Phần mềm

Trung tâm Giải pháp và Phát triển Phần mềm

Trung tâm Giải pháp và Phát triển Phần mềm
Tổ chức và Nhân sự
Giám đốc Trung tâm
Phó giám đốc phụ trách Giải pháp
Phó giám đốc phụ trách Phát triển phần mềm
Phụ trách dự án: 3
Phụ trách chất lượng phần mềm: 1
Kỹ sư Giải pháp: 5
Kỹ sư Phát triển phần mềm: 10

Mục tiêu và nhiệm vụ
• Trở thành đơn vị cung cấp Giải pháp và phát triển phần mềm theo mô hình của các tập đoàn công nghệ lớn. Nhiệm vụ
• Tư vấn và cung cấp các giải pháp Viễn thông và CNTT
• Cung cấp các phần mềm Viễn thông & CNTT cho các nhà cung cấp mạng (viễn thông, internet..và các doanh nghiệp
• Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực cung cấp giải pháp và phát triển phần mềm.

Các hoạt động chính của trung tâm
• Cung cấp các giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin ứng dụng cho doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ.
• Hợp tác với các đối tác nước ngoài, xây dựng và triển khai dự án cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng (viễn thông, interrnet,…) và các doanh nghiệp doanh nghiệp.
• Quản lý dự án và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho việc triển khai các hệ thống Công nghệ thông tin và các hệ thống Viễn thông.
• Xây dựng các giải pháp hỗ trợ đấu thầu.
• Đào tạo chuyên gia kỹ thuật, công nghệ Phát triển Phần mềm
• Nghiên cứu và phát triển các giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin.
• Tư vấn xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin quản lý.
• Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng.
• Tư vấn chiến lược và ứng dụng CNTT.
• Tư vấn và triển khai giải pháp Quản lý Tổng thể Nguồn nhân lực (HRM).
• Tư vấn và triển khai giải pháp Quản trị Doanh nghiệp (ERP).
• Tư vấn và triển khai giải pháp Quản lý Văn bản Điện tử cho chính phủ điện tử…
• Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng trên các nền tảng di động (mobile, tablet, laptop,…)
• Cung cấp dịch vụ gia công phần mềm, dịch vụ thuê ngoài (outsourcing)

Một số đối tác
• Tập đoàn VNPT
• VTN
• Cty Viễn thông VNPT Hanoi
• Cty Viễn thông VNPT Quảng Ninh
• Vinaphone • Mobifone
• Đối tác công nghệ
• Alcatel - Lucent
• IBM
• Nokia Siemens
• ZTE
• Comviva
• AudioCodes
• Dialogic
• Genesys
• NEO
• …
 
 
Undefined