Trung tâm Tích hợp Hệ thống Mạng

Trung tâm Tích hợp Hệ thống Mạng

Trung tâm tích hợp hệ thống mạng
Trung tâm tích hợp hệ thống mạng NSI được thành lập vào ngày 31/1/2011, theo quyết định số 1045/2011/QĐ-DAP của chủ tịch HĐTV Công ty liên doanh thiết bị viễn thông ANSV. Tiền thân của trung tâm NSI là trung tâm nghiên cứu phát triển R&D, trực thuộc ANSV.

Cơ cấu tổ chức
• Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm;
• Bộ phận hành chính; (chung cho cả 4 trung tâm)
• Bộ phận dịch vụ;
• Bộ phận ứng dụng và nền tảng;
• Bộ phận quản lý LAB và thiết bị;

Chức năng và nhiệm vụ
• Tích hợp và hiệu lực hoá các giải pháp viễn thông và hệ thống công nghệ thông tin;
• Xây dựng LAB viễn thông và CNTT phục vụ cho việc tích hợp và kiểm thử giải phẩm, giải pháp từ các trung tâm khác;
• Triển khai các dự án viễn thông cho nhà mạng và doanh nghiệp;
- Thực hiện lắp đặt và triển khai các hệ thống trong phạm vi dự án.
- Là đầu mối liên hệ về kĩ thuật với các đối tác nước ngoài đang tại Việt Nam.
- Hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai dự án.
- Nghiên cứu và phát triển các công cụ khai thác mạng lưới đối với các dự án đang triển khai
• Cung cấp các dịch vụ kĩ thuật trong nước và quốc tế;
• Quản lý, vận hành, nâng cấp hệ thống mạng (IT, mails, …) và điện thoại của VNPT Tech và các công ty thành viên;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao.

Các hoạt động chính
Triển khai dự án viễn thông
Đây là một trong những mảng hoạt động chính và truyền thống của trung tâm, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Có thể liệt kê một số dự án lớn trung tâm NSI đang thực hiện như dưới đây:
- Dự án IN Phase 4: dự án trị giá 38 triệu USD được triển khai cùng với nhà thầu Alcatel Lucent, cung cấp hệ thống tính cước hội tụ trên nền dịch vụ mở trị giá cho công ty thông tin di động Mobifone. Dự án dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3/2012, sẽ quản lý toàn bộ 25 triệu thuê bao trả trước, hệ thống thẻ cào và đại lý, và tiến tới quản lý tập trung toàn bộ thuê bao trả sau.
- Dự án IMS: dự án trị giá 10 triệu USD được triển khai cùng với nhà thầu Alcatel Lucent, cung cấp mạng hội tụ đa phương tiện thế hệ mới cho công ty viễn thông liên tỉnh VTN
- Dự án IN Preventive: dự án trị giá 800K USD được triển khai cùng với nhà thầu Alcatel Lucent, cung cấp dịch vụ kiểm tra và phòng chống các nguy hiểm cho hệ thống tính cước hội tụ ICC.
  Cung cấp dịch vụ kĩ thuật
Hiện tại trung tâm có cung cấp các dịch vụ kĩ thuật với các nhân lực trình độ cao cho các nhà thầu trong và ngoài nước:
- Nokia Siemen: cung cấp nhân lực để phát triển hệ thống CMD nhằm giao tiếp giữa Alcatel/Converge IN với Nokia Siemen GGSN
- VMS Mobifone: cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm tra trong các dịp khuyến mại của nhà mạng Mobifone.
Xây dựng LAB viễn thông và CNTT
Trung tâm hiện đang quản lý và vận hành một trong những LAB viễn thông lớn nhất trong tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT. Tiền thân của LAB là trung tâm IP Excellence Center của tập đoàn Alcatel Lucent, được xây dựng theo quy chuẩn của tập đoàn như 13 LAB khác trên toàn thế giới. Danh mục các thiết bị trong LAB bao gồm thiết bị IMS, MCM, ICC, IPCC và hàng loạt các danh mục thiết bị khác đang phục vụ các dự án đã và đang triển khai. Trung tâm NSI đang phối hợp với các trung tâm công nghệ khác nhằm xây dựng các Development, Production Platforms và kiểm tra, tích hợp dịch vụ mới được nghiên cứu và phát triển.
Quản lý hệ thống mạng và IT
Hiện tại trung tâm NSI đang quản lý toàn bộ hạ tầng mạng IT và điện thoại của VNPT Technology và các công ty thành viên ANSV, VIVAS. Mặc dù hạ tầng mạng không quá phức tạp, nhưng đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm hoạt động kinh doanh và thông tin liên lạc được trơn chu và trong suốt. Ngoài ra trung tâm còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật cho tất cả các nhân viên trong công ty khi có bất kì sự cố nào về kết nối mạng hay điện thoại. Quan hệ trung tâm NSI với các trung tâm khác Mối quan hệ giữa Trung tâm NSI với các bộ phận trong Công ty và các đơn vị thành viên của Công ty được thực hiện theo quy định của Công ty. Hiện tại trung tâm NSI có mối liên hệ chặt chẽ với trung tâm Giải pháp và Phát triển phần mềm SSDC nhằm thiết lập hạ tầng, kiểm tra, cài đặt và tích hợp các dịch vụ và sản phẩm mới do SSDC phát triển.
 
Mục tiêu
- Trở thành trung tâm tích hợp dịch vụ hàng đầu của tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT với các nhà thầu viễn thông thế giới.
- Xây dựng và cho thuê (hosting) LAB viễn thông hàng đầu tại Việt Nam.
 
 
Undefined