Trung tâm IP Excellence

Trung tâm IP Excellence

Trung tâm IP Excellence

Giới thiệu
Chứng chỉ đạt được
 • Quy trình xây dựng và quản lý Lab theo tiêu chuẩn ISO được cấp bởi ALU Shanghai Bells Lab.
 • Được cấp chứng chỉ bởi Alcatel-lucent IPTC và International Data Centre standard TIA-942
Trung tâm được đưa vào hoạt động năm 2009. Nhằm duy trì nền tảng LAB và môi trường cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn quốc tế.
Trung tâm cung cấp các phương tiện chính cần thiết để hỗ trợ việc chuyển đổi IP cho mạng VNPT và mở rộng IP tại Việt Nam.
Trung tâm là một mắt xích quan trọng trong chuỗi IPTC (IP Transformation Centre) cho phép nhân viên và khách hàng các điểm tích hợp và thử nghiệm giải pháp của ALU. IPEC được lập ra với dự kiến kết nối với tất cả các IPTC khác bao gồm nhưng không chỉ đến Singapore, Antwerp và Murray Hill. Ở Việt Nam, IPEC đã kết nối được tới các nhà mạng VMS, VNP và VIETTEL.
 

Lĩnh vực hoạt động
Phạm vi công nghệ của IPC sẽ bao trùm tất cả các công nghệ liên quan đến IP, với việc tập trung chính vào các kỹ năng và công nghệ cần thiết để triển khai và ứng dụng các dịch vụ nền IP trong cộng đồng người Việt Nam rộng lớn.  
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án triển khai
 • Có hạ tầng lab phục vụ thực hành và training
 • Cung cấp dịch vụ kiểm thử, kết nối hòa mạng cho tất cả các dòng thiết bị, dòng sản phẩm khác nhau.
 • Cung cấp đội ngũ triển khai và validate các dịch vụ giàu kinh nghiệm đã từng làm cho nhiều đối tác trong và ngoài nước.
 • Demo các giải pháp công nghệ viễn thông trên nền IP từ mạng lõi, truyền dẫn, truy nhập cho tới các hệ thống NGN/IMS, OSS/BSS, SDP và các ứng dụng dịch vụ.
Bao gồm:
 • Thiết bị đầu cuối  (CPE), bao gồm hệ thống mạng gia đình.
 • Các sản phẩm kinh doanh nền IP (L2, L3 VPN, etc.)
 • Thiết bị truy nhập băng rộng, bao gồm DSL và GPON
 • Truy nhập băng rộng không dây, bao gồm WiMAX
 • Truyền tải IP, bao gồm công nghệ IP, MPLS và  Ethernet.
 • Công nghệ và ứng dụng NGN và IMS.
 • PSTN và chuyển mạng số liệu sẵn có sang IP
 • Bảo mật IP
 • OSS/BSS
Cung cấp dịch vụ triển khai và validation liên quan đến
 • Voice over IP (VOIP)
 • IP Television (IPTV)
 • Triple Play 
 • Differentiated Quality of Service (QoS)
 
 
Undefined