Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu phát triển, sản xuất và sửa chữa thiết bị điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển công nghiệp nội dung số;

Kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, kinh doanh công nghiệp nội dung số;
Kinh doanh sản phẩm điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
Khảo sát, tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
Tổng thầu các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
Kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị cho các công trình thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
Sản xuất, lắp ráp và thực hiện các dịch vụ liên quan đến các hệ thống thiết bị viễn thông của Alcatel-Lucent và các hệ thống thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin thế hệ mới khác.
 
 
 
Undefined