Thiết kế và tư vấn

Thiết kế và tư vấn

Thiết kế và tư vấn

Với tư cách là đơn vị tích hợp hệ thống các giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, ANSV hợp tác cùng các đối tác là các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị, giải pháp đơn lẻ cũng như các đối tác triển khai các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt để làm đầu mối đảm nhận các dự án turn-key theo mô hình chìa khóa trao tay.

ANSV có một đội ngũ chuyên gia sản phẩm giải pháp chất lượng cao, có kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô cho các nhà mạng viễn thông cũng như cho các doanh nghiệp các cấp. Trên nền tảng đó, ANSV không chỉ đảm nhận việc triển khai các dự án theo yêu cầu có sẵn cho khách hàng, mà còn tham gia tư vấn cùng khách hàng thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tiễn của khách hàng trên cơ sở lựa chọn tối ưu các sản phẩm giải pháp

  • Thiết kế và tư vấn cho các công trình thông tin liên lạc
  • Giải pháp mạng tổng thể cho các nhà mạng, giải pháp cho mạng lõi, giải pháp cho các mạng truyền dẫn, truy nhập, giải pháp cho các phần dịch vụ giá trị gia tăng.
Undefined