Sửa chữa thiết bị

Sửa chữa thiết bị

Sửa chữa thiết bị
Số lượng thiết bị Công ty ANSV đã sửa chữa
Năm
Chủng loại thiết bị
GSM
E10
MSAN
ADSL
SDH
2009
9674
225
125
93
200
2010
2059
159
180
74
153
2011
2566
45
125
107
111
 
Công ty TNHH thiết bị Viễn thông ANSV chuyên thực hiện các dịch vụ sửa chữa thiết bị trong bảo hành và ngoài bảo hành của hãng Alcatel-Lucent cho khách hàng gồm các thiết bị E10, GSM, MSAN, SDH, FTTX, GPON...
Sau khi nhận thiết bị hỏng từ khách hàng, số thiết bị này sẽ được gửi sửa chữa hoặc thay thế bằng một thiết bị khác có cùng tính năng và chủng loại. Thiết bị sửa chữa xong sẽ được Công ty ANSV gửi trả lại khách hàng trong một khoảng thời gian xác định. Khoảng thời gian này được tính từ khi Công ty ANSV nhận được thiết bị hỏng cho tới khi các thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế này gửi trả cho Khách hàng.
 
QUY TRÌNH SỬA CHỮA
1. Đối với thiết bị trong bảo hành
Trách nhiệm của khách hàng
• Viết phiếu báo lỗi (FRD) cho từng thiết bị, lập biên bản giao hàng
• Giao thiết bị đến kho Công ty ANSV tại 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
• Nhận các thiết bị đã sửa chữa hoặc thay thế, kiểm tra và ký vào Biên bản giao hàng.
(Đối với các thiết bị không thể sửa chữa được thì sẽ được dán một nhãn đặc biệt là “DISCARDED” trên thiết bị đó và cũng sẽ được ghi trên phiếu bảo lỗi (FRD) kèm thiết bị)
 
Trách nhiệm của Công ty ANSV
• Nhận thiết bị hỏng từ khách hàng tại kho ANSV
• Bao gói lại thiết bị, làm các thủ tục tạm xuất đi sửa chữa
• Tạm xuất các thiết bị hỏng đi nước ngoài sửa chữa.
• Tái nhập các thiết bị sau khi đã được sửa chữa hoặc thay thế.
• Đóng gói và bàn giao các thiết bị đã sửa chữa hoặc thay thế cho khách hàng, địa điểm trả hàng sẽ do hai bên bên thoả thuận.
• Theo dõi thời hạn sửa chữa và là đầu mối liên lạc với khách hàng khi cần các thông tin sửa chữa.
 

2. Đối với thiết bị ngoài bảo hành
Trách nhiệm của khách hàng
• Gửi yêu cầu báo giá thiết bị đến Công ty ANSV
• Xác nhận báo giá Công ty ANSV gửi, tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty ANSV
• Viết phiếu báo lỗi (FRD) cho từng thiết bị, lập Biên bản giao hàng
• Giao thiết bị đến kho Công ty ANSV tại 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
• Nhận các thiết bị đã sửa chữa hoặc thay thế, kiểm tra và ký vào Biên bản giao hàng . (Đối với các thiết bị không thể sửa chữa được thì sẽ được dán một nhãn đặc biệt là “DISCARDED” trên thiết bị đó và cũng sẽ được ghi trên phiếu bảo lỗi (FRD) kèm thiết bị)
• Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thiết bị đã sửa chữa.
• Thực hiện các thủ tục thanh toán cho Công ty ANSV theo hợp đồng đã ký.
 
Trách nhiệm của Công ty ANSV
• Báo giá sửa chữa thiết bị cho khách hàng khi nhận được yêu cầu báo giá.
• Gửi báo giá cho khách hàng, soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hàng
• Nhận thiết bị hỏng từ khách hàng tại kho ANSV
• Bao gói lại thiết bị, làm các thủ tục tạm xuất đi sửa chữa
• Tạm xuất các thiết bị hỏng đi nước ngoài sửa chữa.
• Tái nhập các thiết bị sau khi đã được sửa chữa hoặc thay thế.
• Đóng gói và bàn giao các thiết bị đã sửa chữa hoặc thay thế cho khách hàng , địa điểm trả hàng sẽ do hai bên bên thoả thuận.
• Thực hiện các thủ tục thanh toán với khách hàng theo hợp đồng đã ký.
 

Phương hướng cho những năm tới
Hiện tại Công ty ANSV chỉ đang thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các thiết bị của hãng Alcatel- Lucent cung cấp. Tuy nhiên do hệ thống mạng của Tập đoàn VNPT đang sử dụng thiết bị của rất nhiều hãng cung cấp khác nhau, trong quá trình hoạt động khi thiết bị gặp sự cố việc thực hiện thay thế và bảo hành thiết bị các bộ phận liên quan phải liên hệ tới từng hãng cung cấp, mỗi một hãng có một quy trình thực hiện khác nhau dẫn tới việc khó khăn trong quản lý và thực hiện thủ tục bảo hành và sửa chữa. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp khi sự cố nghiêm trọng xảy ra, nhà cung cấp dịch vụ rất cần thiết bị thay thế trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo quá trình hoạt động và không gây ảnh hưởng lớn chất lượng dịch vụ cung cấp. Việc này đòi hỏi các nhà cung cấp thiết bị phải có nguồn hàng dự phòng sẵn có tại kho hàng, nhưng trên thực tế điều này rất khó do các nhà cung cấp thiết bị không có khả năng mua hàng, kho bãi và kinh phí cho việc thực hiện việc đảm bảo dự phòng này. Do vậy, công ty ANSV sẽ lập kế hoạch trở thành đơn vị đứng ra nhận thầu cho toàn bộ phần thiết bị sửa chữa của VNPT.
Địa chỉ nhận thiết bị sửa chữa :
Ban Doanh Thác – Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV 124 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam
Tel : 04 38362094/6
Fax : 04 38362915

 

Undefined